Marco Polo´s uppfödning av Bullmastiff. Breeder of bullmastiff
Leif Strömberg
Trollhättevägen 10, 442 49 Kungälv
0303-22 29 92
leif@marcopolos.se
INT NORD FIN UCH, KBHV-99 - STURE
SE UCH - MARCO POLO´S JUMPING JACK FLASH
BRATRICE MISS MARCOPOLOS
MARCO POLO´S VINTERVILDA